آرشیو برچسب: Photography

عکاسی علم است یا هنر؟

عکاسی

عکاسی چیست؟ عکاسی چیست ؟  در اصطلاح عامه، شغل عکاس را عکاسي گویند. این لغت ترجمه ای است برای واژه فتوگرافی ( photography ) که از ترکیب دو کلمه فتو و گرافی تشکیل شده است. فتو همان نور است و ثبت و نگارش را گرافی گویند. به تعبیری فتوگرافی یا عکاسی، ثبت نور و ایجاد تصویر می باشد. تاریخچه هنر […]