آرشیو برچسب: قرارداد

مجله تصویری هنر گورو ( شماره پنج)

مجله هنر گورو

  موضوع : جلوه های ویژه  ….. …… …… ….. میهمانان:  هنرمند گرامی جناب آقای هادی جمشیدی…. …. …. …. …

مجله تصویری هنر گورو ( شماره چهار)

مجله هنرگورو

موضوع : فیلم سازی ….. …… …… ….. میهمانان:  هنرمند گرامی جناب آقای رضا ابوذر…. …. …. …. …