آموزش تکنیک های فیلمبرداری

قیمت اصلی ۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵,۰۰۰ تومان است.

ابزارهای مورد نیاز :

دوربین

مدت دوره 74 دقیقه با حجم 515 مگابایت

آموزش تکنیک های فیلمبرداری
آموزش تکنیک های فیلمبرداری