• (اجاره ای- شخصی- وکالتی)
  • (با کد شهر)
  • مدارک مالکیت به همراه فرم ثبت نام لوکیشن و تفاهم نامه و مقررات ثبت نام به صورت پرینت شده و امضا شده توسط مالک لوکیشن به آدرس : قم – پردیسان بلوار شهید مولوی – پارک علم و فناوری مروارید 9 طبقه همکف موسسه رهروان رواق کریمه ارسال شود. (این اسناد یک بار و به صورت محرمانه اخد می گردد) حداقل 7 قطعه عکس و حداکثر 15 قطعه عکس از موقعیت و فضای داخلی و خارجی لوکیشن نکته: تاییده و احراز هویت مالک و لوکیشن توسط سایت HONARGURU.IR بعد از ارسال کامل مدارک تقریبا 10 روز کاری می باشد.